Apel do autorów i współautorów tekstów opublikowanych w „Poradniku Językowym” (1901-2003)

Stanisław Dubisz, Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 10/2014 s. 9-9