Dedykować, dedykowany

Katarzyna Kłosińska [Katarzyna Mosiołek-Kłosińska]

Poradnik Językowy 10/2014 s. 68-76
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
dedykowaćdedykowany