Mirosław Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000

Piotr Batko

Poradnik Językowy 10/2014 s. 77-81
Dział: Słowniki dawne i współczesne