Adam Mickiewicz w dziejach polskiego języka artystycznego

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 4/2008 s. 21-35
Dział: Artykuły i rozprawy