Anna Wojciechowska, Protokół jako świadectwo komunikacji wspólnotowej w drugiej połowie XIX wieku. Studium genologiczne, Zielona Góra 2012

Anna Dunin-Dudkowska

Poradnik Językowy 10/2014 s. 100-104
Dział: Recenzje