Wspomnienie o Profesor dr hab. Danucie Kopertowskiej (8 VIII 1935–30 XII 2010)

Stanisław Cygan

Poradnik Językowy 10/2014 s. 105-111
Dział: Biogramy i wspomnienia