Kilka uwag o konceptualizacji abstraktów w poezji Adama Asnyka

Urszula Sokólska

Poradnik Językowy 4/2008 s. 36-49
Dział: Artykuły i rozprawy