List otwarty [do Dyrekcji Wydawnictwa Naukowego PWN]

Poradnik Językowy 5/2002 s. 49-51
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki