Sprawozdanie prezesa Towarzystwa Kultury Języka za rok 2011

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 5/2012 s. 107-110
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki