Użycie wielkiej litery ze względów grzecznościowych. Forma żeńska rzeczownika marynarz — marynarka? Sweter. Standard. Odsetki. Czynsz

Poradnik Językowy 7/2002 s. 72-74
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Wyrażenia:
sweterstandardodsetkiczynsz