Zasady użycia długich form zaimków

Poradnik Językowy 8/2002 s. 73-73
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk