Pismo w sprawie nauczania łaciny w gimnazjach i liceach polskich

Poradnik Językowy 1/2005 s. 8-9