Inicjatywa — inicjatywność? Robot. Czasopismo — czasopisemny. Trefunek turystów. Pelisa. Składniowe kłopoty z określeniami kobiet.

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1976 s. 256-260
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów