O hierarchii zagadnień. Kontestator. Jednostkowy. Solicystyczny — solowy. O stylu prac naukowych. Powiat Nowy Dwór — powiat nowodworski. Silna grupa pod wezwaniem

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1976 s. 301-304
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów