[Julian Klaczko, Rzym i Odrodzenie. Juliusz II, przekł. Antoniny Morzkowskiej, Warszawa 1900; Tadeusz Konczyński, Głód szczęścia, Warszawa 1909; Refleksje Wędrowca w cieniu ruin Olsztyna, Płock 1909]

Ignacy Charszewski

Poradnik Językowy 1/1910 s. 8-12
Dział: Pokłosie (z dzieł)