„Rocznik Slawistyczny”, wydawany przez Jana Łosia, Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego, t. II, Kraków 1909

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 1/1910 s. 15-15
Dział: Nowe książki