Marceli Olma, Listy emigracyjne Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława Chodźkiewicza. Analiza pragmalingwistyczna, Kraków 2006

Anna Ciołek

Poradnik Językowy 4/2008 s. 68-70
Dział: Recenzje