O t. zw. języku towarzyskim (potocznym)

Roman Zawiliński

Poradnik Językowy 2/1910 s. 17-18
Dział: Artykuły