Z badań nad językiem polskim. 10.

Kazimierz Nitsch

Poradnik Językowy 2/1910 s. 19-23
Dział: Artykuły