Życia — żyć?

I. Ch. [Ignacy Charszewski]

Poradnik Językowy 2/1910 s. 26-27
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
życia - żyć