Wyraz ryś w architekturze

Jan Stapecki

Poradnik Językowy 2/1910 s. 29-29
Dział: Objaśnienia

Wyrażenia:
ryś