W sprawie sprostowań. Parę luźnych spostrzeżeń

I. Ch. [Ignacy Charszewski]

Poradnik Językowy 2/1910 s. 29-31
Dział: Rozmaitości