Anna Zura, Konceptualizacja nazw barw w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza i „Proti všem” Alojzego Jiráska, Ostrava 2006

Alicja Nowakowska

Poradnik Językowy 4/2008 s. 71-73
Dział: Recenzje