Przyczyny dwuczłonowości typów morfologicznych

Jan Łoś

Poradnik Językowy 3/1910 s. 37-39
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ciel-dło-dztwo-dzki