Halina Wiśniewska, ..Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica, Lublin 2006

Agata Żuk

Poradnik Językowy 4/2008 s. 74-78
Dział: Recenzje