Sprzeczności

Jan Stapecki

Poradnik Językowy 4/1910 s. 58-59
Dział: Sprzeczności