Tytus Benni, Gramatyka angielska dla początkującycj na podstawie fonetycznej napisał..., Warszawa 1909

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1910 s. 63-63
Dział: Nowe książki