Co mówił X. Kopczyński przed stu laty o poprawie błędów w ustnej i pisanej mowie polskiej? 1. Obowiązki Polaków względem mowy ojczystej

[Redakcja]

Poradnik Językowy 5/1910 s. 81-84
Dział: Rozmaitości