Właściwości językowe Nieznanych pism Ad. Mickiewicza

Jan Magiera

Poradnik Językowy 6-7/1910 s. 85-94
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
a/ale-e-ny