Mularz czy murarz?

A. Danysz

Poradnik Językowy 6-7/1910 s. 96-101
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
mularz/murarz