Co mówił X. Kopczyński przed stu laty o poprawie błędów w ustnej i pisanej mowie polskiej? 2. Obowiązki literatów i dziennikarzy względem języka ojczystego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6-7/1910 s. 106-108
Dział: Rozmaitości