Czesław Pieniążek, Polska i Krzyżacy. Opowiadanie historyczne. W pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, [Kraków 1910]

Jan Otrębski

Poradnik Językowy 9/1910 s. 132-133
Dział: Pokłosie (z dzieł)