Ignacy Chrzanowski, Z dziejów satyry polskiej XVIII wieku, Warszawa 1909

Jan Otrębski

Poradnik Językowy 10/1910 s. 140-141
Dział: Pokłosie (z dzieł)