Wacław Rolicz Lieder, Krakof i Olof, dwaj bajeczni władcy Wawelu. Dociekanie archeologiczno-filologiczne, Warszawa 1910

K. [Kazimierz] Nitsch

Poradnik Językowy 10/1910 s. 149-149
Dział: Nowe książki