[Kurier Poranny 22 listopada 1910]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1910 s. 149-150
Dział: Rozmaitości