Ze zbiorów Bolesława Ślaskiego. Krypa czerwińska (bezpokładowa)

[Bolesław Ślaski]

Poradnik Językowy 1/1935 s. 12-12
Dział: Z życia wyrazów i rzeczy