Alfons Szyperski, Mowa zapomniana (o archaizmach w Wielkopolsce), Środa 1934

Z. [Zofia] Łossanówna

Poradnik Językowy 1/1935 s. 15-16
Dział: Nowe książki, Recenzje