Spostrzeżenia doraźne

W. G. [Wiktor Godziszewski], R. K.

Poradnik Językowy 1/1935 s. 19-19
Dział: Spostrzeżenia doraźne