Historia wyrazu poprawny w języku polskim. (Przyczynek do genealogii jednego z haseł "Poradnika"). (Dokończenie)

Stanisław Westfal

Poradnik Językowy 2/1935 s. 24-28
Dział: Artykuły