Nazwiska współczesnych mieszkańców Chełma mające w swych podstawach nazwy zwierząt i roślin (z uwzględnieniem elementów wschodniosłowiańskich i germańskich)

Katarzyna Czubała

Poradnik Językowy 5/2008 s. 52-63
Dział: Artykuły i rozprawy