Roztrząsania

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1935 s. 30-32
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
kto? co?