Józef Sykulski, Przyczyny i rodzaje błędów i pomyłek językowych, Warszawa 1934

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 2/1935 s. 38-40
Dział: Nowe książki, Recenzje