List do Redakcji

Julian Szpunar

Poradnik Językowy 2/1935 s. 43-44
Dział: Listy do Redakcji