Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 6: Materiały VIII Kolokwium Językoznawczego. Kręgiel koło Koronowa, 14-15 września 1998 r., red. M. Białoskórska, Szczecin 2000

Henryk Duda

Poradnik Językowy 8/2001 s. 53-61
Dział: Recenzje