Słownictwo mazowieckie w zakresie konstrukcji dachu

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 3/1935 s. 60-62
Dział: Z życia wyrazów i rzeczy