O Polskim słowniku pijackim i antologii bachicznej Juliana Tuwima, [Warszawa 1935]

Bronisław Wieczorkiewicz

Poradnik Językowy 3/1935 s. 62-63
Dział: Nowe książki, Recenzje