Czy polskie litery rz, ó są ortograficznemi opdowiednikami rosyjskiego ě (jat')?

Stanisław Szober

Poradnik Językowy 4/1935 s. 73-75
Dział: Artykuły