Uwagi o pewnym podręczniku języka polskiego [Jadwiga Dańcewiczowa, Ćwiczenia i wiadomości gramatyczne. Dla klasy V i VI szkoły powszechnej. Książka dla nauczyciela, Lwów 1934]

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 4/1935 s. 79-82
Dział: Nowe książki, Recenzje