O nazwę Włoch

Józef Birkenmajer

Poradnik Językowy 4/1935 s. 86-90
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
Włochy/Italia