Henryk Mann, Niebieski Anioł, z upoważnienia autora przeł. Marceli Tarnawski, Instytut Wydawniczy "Renaissance"

Wiktor Godziszewski

Poradnik Językowy 4/1935 s. 93-95
Dział: Pokłosie(z dzieł)